Sunday, April 12, 2009

poet

Qurb k na wafa k hotey hain
Sary jhajrey aana k hotey hain
Wo humarey hain iss terah se
Jaisey bendey khuda k hoty hain
Baat niyat ki hai srif warna
Waqt sarey dua k hoty hain
Bhool jana mat bura kehna
Loog putlley khata k hotey hain
Wo bazhir jo kuch nai lagtyUnse rishtey bllaa k hoty hai